Besmele-i Şerif duâsı

(1/1)

TıLsıMuLSaHaRâ:


Abdu'l-Kadir Geylân-i hz.'nin
Besmele-i Şerif duâsı. (Evraddır.)

Bismillâhir Rahmânirrahiym

Allahümme inni es’elüke bi Hakkı

Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Hurmeti
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Fadlı
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Âzameti
BismillâhirRahmânirrahiym  Ve bi Celâli
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Cemâli
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Kemâli
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Heybeti
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Menziletil
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Melekuti
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Ceberuti
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Kibriyâi
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Senâi
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Behâi
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Kerameti
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Sultâni
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Berâketi
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi İzzeti
Bismillâhir Rahmânirrahiym Ve bi Kuvveti
Bismillâhir Rahmânirrahiym  Ve bi Kudrâti
Bismillâhir Rahmânirrahiym  İrfâ’ Qâdri
veşrah sadri ve yessir emri*

Verzukni min haysü lâ yahtesibü Bi fadlike
 ve kerâmike ya men hüve Kef-Ha-Ya-A'yn-
Sad-Ha-Mim-A'yn-Sin-Kaf ve es’elüke bi Celalil
ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberutil azâmeti en
tec’âleni min ıbâdikes salihıyn  Ellezine lâ havfün
âleyhim ve lâ hüm yahzenun Bi rahmetike ya
erhâmer rahimiyn

***
Mahiyeti:

Okuyan kimseler evliyâlar divânına kayd
olacağı,tüm yaşamı boyunca duâlarının
kabul olacağı rivâyetedilir. Usulune uygun
olarak okunduktan sonra hacetiniz ne ise edep
dairesince Allah'u teâlâdan niyâz edilir,
Duânın sahibi hürmetine..

Okunma Şekli:

Sabah namazından önce veya sonra ,abdestli
olarak.786 defa Besmele-i Şerif çekilir.
133 defa Peygamber efendimize salâvât
getirilir.Duânın sahibine, Velilere,sadâtlere, sofilere
ve salihlerin ruhiyatına bir Fatiha-i şerif 3 İhlâs
okunarak hediye edilir
Sonra da  duâ okunmaya başlanır.

Allah Gavs'ul A'zâmdan ve Ric'âl'den razı ola
inşa_Allah'u Teala

Bâki Selâm

Navigasyon

[0] Mesajlar