Kötülüklerden Korunma ve Allah'a Sığınma Duâsı

(1/1)

TıLsıMuLSaHaRâ:
E'ûzu billahi min şerr'i ma ecidu
ve u haziru.

Esteizu bilahi min şerr'i şeytanirraciym
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
aliyyul aziym.

Bismillâhi'rRahmâni'rRahiym.

El-hamdu llilâhi Rab'bel â'lemin.
Vessalâtu vesSelâmu alâ Seyyidina
Muhammedine'l Emiyn ve alâ alihi ve
sahbihi ecmâin.

Yâ İlâhi ene abdukeddaifu ve ente rabbiyel
Gaadiru. Vusiat kulli şeyin ilme.Yâ ilâhi
eselukelâfiye ve eduke bil hifzi aleyye en
tekun liye hafizen veen tecalni fi kenefike
bi kifayetel qaf-i Kun. Yâ sahibel hazainil
mahzun beynel qâfi ve nun.Bi izzi izzillâh
ve bima cera bihil qâlem bi emrillâh.
Ve bihakki Muhammeden habibullâh.
En tekdi muradi ya Rab'be'l â'lemin.Subhaneke
lâ ilme lena illâ mâ allemtena inneke entel
â'limul Hâkim.

A'miyn.A'miyn.A'miyn
 
(Tarafımızdan Mücerribdir) Bâki Selâm    

Yusufiyeli:

Yarabbi Ümmeti Muhammedi Sen her türlü kötülüklerden koru bizleri rahmetinle kuşat ya rabbi ! Amin

TıLsıMuLSaHaRâ:
Selâmlar,

Ya İlâhi
'A'miyn' diyenlerin
niyâzlarını,kabul eyle.
Onları ve ailelerini her türlü
şerrden muhafaza buyur,
inşâAllah.

Bâki Selâm

Navigasyon

[0] Mesajlar